Kjøpsvilkår

 1. Generelt

  Fototjenesten eies og vedlikeholdes av Elite Foto AS (Elite Foto) med organisasjonsnummer: 995 194 864.
  Elite Foto AS hovedkontor er juridisk eier av nettsidene og står ansvarlig for innhold og transaksjoner gjennomført via www.elitefoto.no og tilhørende tjenester. Produksjon av bildeprodukter gjennomføres av franchisebutikker under Elite Foto samt eksterne produsenter gjennom avtale med Elite Foto AS.
 2. Bestilling og personopplysninger

  Kun personer som har fylt 18 år og er myndige kan handle hos Elite Foto. Alle bestillinger foretatt med en kundes brukernavn og passord anses foretatt av kunden, som da blir ansvarlig for ordren.

E-postadressen utgjør, sammen med passordet, din brukeridentifikasjon hos Elite Foto. Personopplysningene vil kunne benyttes så lenge du er aktiv bruker hos Elite Foto. De vil bli oppbevart inntil du sletter opplysningene selv eller ber om at de blir slettet. Kunder kan også når som helst be om å bli slettet fra vår kundedatabase og samtidig be om at alle bilder på kundekontoen skal slettes.

 1. Elite Fotos rettigheter, plikter og ansvar

  Elite Foto er ansvarlige for alle personlige opplysninger som lagres ved registrering, kjøp og deling og opplasting av digitale bilder. Elite Foto forplikter seg til ikke å selge opplysninger i registeret til tredjepart uten at det gis samtykke fra kunden. En kunde aksepterer dog at Elite Foto må gi nødvendige opplysninger til tredjepart for håndtering av utestående fordringer.
  Ved å bestille bildeprodukter og tjenester hos Elite Foto gir kunden Elite Foto tillatelse til å laste opp/ned kundens digitale bilder til aktuelt produksjonsutstyr, i den hensikt at Elite Foto skal kunne produsere og sende ferdige bildeprodukter i posten til kunden selv eller til ønsket leveringsadresse. Elite Foto garanterer at digitale bilder lagres sikkert og passordbeskyttet, og at disse behandles konfidensielt av autorisert personale hos Elite Foto, hos produsenter av bildeprodukter og Netlife AS som drifter ordresystemene for Elite Foto.
  Elite Foto forbeholder seg retten til å endre både brukervilkår og kjøpsvilkår på hvilket som helst tidspunkt, uten skriftlig melding til hvert enkelt medlem/kunde.
 2. Priser

  Gjeldende produktpris og lagringsavgift er den som er oppgitt i prislisten på www.elitefoto.no den dagen kunden avgir sin bestilling eller betaler avgift.
  Samtlige priser er angitt i norske kroner og inkluderer mva. Elite Foto forbeholder seg retten til løpende å forandre sine priser. Elite Foto reserverer seg mot åpenbart feilaktige priser.
  På alle postordrer tilkommer porto/ekspedisjonsgebyr. Ved ordre som skal hentes i butikk tilkommer ekspedisjonsgebyr på enkelte produkter som produseres av tredjepart og må sendes til butikk. Dette vises i kundens handlekurv før ordreavslutting.
 3. Bestilling

  Innlagt kjøpsordre er bindende og inkluderer ikke angrerett da bildeproduktene er tilvirkningskjøp og produseres på bestilling fra kunden med kundens personlige bilder. Det er ikke mulig å stanse en gjennomført bestilling da produksjonen er automatisert og starter umiddelbart. Når kjøpsordre er registrert hos Elite Foto vil kunden i løpet av kort tid motta en ordrebekreftelse på e-post. Kunden oppfordres til å kontrollere sin e-post regelmessig etter fullført bestilling. Ved uteblivelse av ordrebekreftelse bes kunden ta kontakt med Elite Foto via e-post postboks@elitefoto.no eller telefon 22 73 60 60.
 4. Reklamasjon

  Dersom mottatt produkt har feil eller mangler, må kjøper innen rimelig tid gjøre en skriftlig reklamasjon til Elite Foto og oppgi informasjon om feilen/mangelen. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter – her Elite Foto – bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til returtransport.
 5. Betaling

  Ordrer betales ved bestilling, eller ved henting av ordre i butikk. Betaling i butikk er kun tilgjengelig der dette kommer opp som et valg i bestillingsprosessen. Ved bestilling av postordre vil kunden i de fleste tilfeller være nødt til å betale med online betaling med betalingskort eller tilsvarende tjeneste. Butikken som produserer postordren tilordnes ved hjelp av postnummersortering. Enkelte butikker tilbyr også faktura som betalingsalternativ på postordre. Tilgjengelige betalingsalternativer vil presenteres for kunden etter at vedkommende har skrevet inn postnummeret bestillingen skal sendes til. Elite Foto kan ikke endre betalingsmåter som presenteres for kunder ved ordreavslutning.
  Ved uavhentet ordre som er bestilt for henting i butikk forbeholder Elite Foto seg retten til å fakturere kunden. Dette kan tidligst skje en måned etter at ordren var klar til henting. Faktura vil inneholde fakturagebyr på NOK 60,-
  Betaling skal skje innen syv (7) dager. Betalingsfristen løper fra fakturadato.
  Ved forsinket betaling sendes kun én (1) purring før kravet sendes videre til inkasso. Purregebyr er satt til NOK 100,-.
  Unnlater du å betale innen fristen på betalingspåminnelsen sendes kravet til vårt inkassobyrå. Renter og tilleggsgebyrer vil bli tillagt iht. gjeldende norske regler og praksis. Alle henvendelser vedrørende inkassosaker må føres til inkassobyrået, ikke Elite Foto.
  Alle varer/produkter forblir Elite Foto sin eiendom inntil full betaling foreligger.
  Ordrer som ikke er hentet innen tre (3) måneder fra bestillingsdato vil kunne bli makulert uavhengig av om ordren er betalt eller ikke.
  Elite Foto forbeholder seg retten til å sende enhver ordre i postoppkrav.
 6. Levering

  Alle falske ordreinnleggelser og bedrageriforsøk kan/vil bli politianmeldt.
  Det vil gå ca. 3-10 virkedager fra Elite Foto har mottatt en ordre til kunden får bildene hjem i postkassen – avhengig av sted, postgang og produkttype. Bestilles forstørrelser som ikke får plass i postkassen, eller gjøres bestilling som omfattes av Elite Foto sine regler for postoppkrav, må kunden hente varen på sitt lokale postkontor eller aktuell transportør sitt utleveringssted. Uavhentede varer vil bli belastet med et returgebyr.

Ved bestilling av flere produkter kan leveransen bli delt på to eller flere forsendelser (f.eks. ved forstørrelser).
Alle varer sendes som A-post eller som Servicepakke om ikke annet er avtalt. Hvis leveransen ikke er mottatt innen 10 (ti) virkedager fra ordrebekreftelse er mottatt fra Elite Foto, må kunden ta kontakt per e-post til postboks@elitefoto.no eller på telefon 22 73 60 60 (Hverdager kl 8-16). Elite Foto vil da gjøre nødvendige undersøkelser mot produsent for å finne status på ordren. Kunden plikter også å kontakte sitt lokale postkontor eller utleveringssted med spørsmål om oppbevaring. Er leveransen ikke å spore innen rimelig tid, vil Elite Foto så vidt mulig sende kunden erstatningsvare.
Vi tar forbehold om forsinkelser ved uforutsette forhold utenfor vår kontroll. Eksempler på dette kan være forsinkelse/bortkommet ordre under transport, tekniske problemer vi ikke har kontroll over, krig, naturkatastrofer og lignende.

 1. Skade

  Utover det som er nevnt ovenfor, påtar ikke Elite Foto seg ytterligere ansvar for eventuelle forsinkelser og feil. Unntatt er handlinger begått med forsett eller grov uaktsomhet. Elite Foto påtar seg aldri ansvar for indirekte skader eller følgetap.
 2. Tvister

  Tvister mellom deg som kjøper og Elite Foto skal behandles av Forbrukerrådet etter gjeldende norske lover.

Kjøpsvilkår gjeldende fra 15.03.2018.