Hopp til hovedinnholdet

Åpenhetsloven

Elite Foto tar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor. Vi opererer i en bransje hvor det på noen områder har vært utfordrende å dokumentere ryddighet og orden hos underleverandører, og vi arbeider derfor med både arbeidsvilkår og gode systemer for dokumentasjon.

produksjon i butikk

Vi har et stort antall leverandører, og vårt styre har bedt om at vi nå prioriterer leverandørdialoger for å forstå hvilke risiki og sårbarheter som eksisterer for ansatte hos dem og i lavere ledd av våre leverandørkjeder. Vi gjør det samme med andre kontraktpartnere også, i tillegg til at menneskerettigheter og arbeidsforholdene i egen organisasjon vil få styrket oppmerksomhet i årlige risikoprosesser, prosjektplanlegging og ansattdialoger. Risiko- og sårbarhetsanalyser vil danne grunnlag for utforming og prioritering av tiltak for å bidra til å bedre forholdene i vår egen virksomhet, og dessuten i bransjen samt i opp- og nedstrømsvirksomheter. Det er disse prosessene som samlet vil utgjøre Elite Fotos aktsomhetsvurderinger i åpenhetslovens forstand.

Vi begynner med en overordnet kartlegging av alle våre direkte kontraktpartnere (leverandører og andre). Denne kartleggingen vil danne grunnlaget for videre undersøkelser. Det vil ta noe tid å få slik oversikt og informasjon som vi trenger for å kunne gjøre sikrere risikovurderinger, men vi vil til enhver tid være åpne om hvordan vi går frem og hvilke risikoområder vi anser viktigst. Dette bildet vil naturlig nok utvikle seg etter hvert som vi får mer informasjon og erfaring med egne fakta og åpenhetslovens system.

Vi ser frem til en god publikumsdialog om de tema åpenhetsloven skal fremme.