Personvern

Fyrtårn
 1. Innledning

  Elite Foto er en samlebetegnelse for Elite Foto AS, Elite Foto-kjedens medlemsbutikker, som drives av lokale fotografer og fotoentusiaster i hele Norge, samt leverandører som formidler eller produserer bildeordrer for Elite Foto. Elite Foto AS organiserer alle butikker i Elite Foto-kjeden og håndterer avtaler med kjedens leverandører.

  Elite Foto AS
  Postboks 144
  0216 OSLO

  Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Elite Foto håndterer og hvordan disse brukes. Erklæringen blir løpende oppdatert og er alltid tilgjengelig på våre nettsider elitefoto.no

  Siste versjon ble publisert juli 2018.

 2. Formål for behandling av personopplysninger

  Produsere og levere bildeordrer

  Elite Foto behandler personopplysninger for å motta og produsere bildeordrer bestilt på elitefoto.no, gjennom Elite Foto APP eller ved bestilling på bildekiosk i butikk eller over disk. I dette ligger ditt navn, ordredata og kontaktinformasjon. Disse dataene er nødvendige for å kunne utføre produksjon av din bestilling, gi deg løpende informasjon og levere din ordre pr post dersom du ønsker dette. Personopplysningene som benyttes er de du oppgir ved bestilling.

  Nyhetsbrev

  Dersom du registrerer deg for å motta nyhetsbrev fra Elite Foto vil vi bruke din epostadresse til å sende deg nyttig informasjon og løpende holde deg orientert om tilbud og kampanjer. Du kan når som helst velge å avregistrere deg fra nyhetsbrev. Dette kan gjøres via link i hvert nyhetsbrev.

  Kundeservice

  Får å gi deg service ved spørsmål om din ordre eller behandle reklamasjoner benytter vi dine personopplysninger. I dette ligger ditt navn, din kontaktinformasjon, ordredata og kjøpshistorikk samt dialog via telefon, epost eller chat i sosiale medier. Personopplysningene som benyttes er de du oppgir ved bestilling.

  Lover og regler

  For å kunne overholde lover, regler og juridiske krav kan vi ha behov for å dele dine personopplysninger med myndighetene. Dette kan inkludere navn, kontaktinformasjon og ordredata.

 3. Tilgang til personopplysninger

  For å utføre produksjon av dine ordrer og oppfølging av kundeservice har ansatte i Elite Foto tilgang til relevante personopplysninger som er nødvendige for å utføre det arbeid de har ansvar for. Alle ansatte er bundet av regler for konfidensialitet.

 4. Databehandlere

  Elite Foto har avtale med databehandlere som er nødvendige for å motta, produsere og utføre kundeservice for din ordre. Aktuelle databehandlere er virksomheter som driver butikker under kjedens varemerke, leverandører som drifter kjedens bestillingsløsninger eller som produserer bildeordrer.

 5. Sikring og sletting av personopplysninger

  Dine personopplysninger er sikret gjennom en rekke tiltak for å unngå uautorisert tilgang. Dette gjelder både fysiske, datatekniske og juridiske tiltak.

  Personopplysninger vil bli slettet når de ikke lenger er nødvendige for å utføre de oppgaver som var formålet ved innsamlingen av opplysningene.

 6. Lovverk og rettigheter

  Norsk lov og regelverk regulerer dine rettigheter og våre plikter. Gjennom personopplysningsloven har du rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

 7. Kontaktinformasjon

  For henvendelser vedrørende personvern kan kundeservice kontaktes. Du finner kontaktinformasjon her: https://www.elitefoto.no/kontakt-oss/